replica uhren

KDU-KOLIN.cz

KDU-KOLIN.cz

Úvodní

KŘÍŽ VE STÍNU PŮLMĚSÍCE
život arabských křesťanů v islámské společnosti
přednáška Mlady Mikulicové Ph.D.
V pondělí 30.ledna se uskutečnila v komunitním centru v Brandlově ulici /vedle fary/ od 17ti hodin.

Příští navazující přednáška
Dr.Michala Řoutila
ARABSKÉ JARO - KŘESŤANSKÁ ZIMA
se uskuteční tamtéž, termín bude upřesněn.